Jonavos baseinui reikalingas gelbėtojas (-a) 0,5 etato darbo krūviu

Jonavos baseinui reikalingas gelbėtojas (-a) 0,5 etato darbo krūviu

Reikalavimai:

  1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
  2. būti susipažinęs su Įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, nuostatais, direktoriaus įsakymais, susijusiais su darbuotojo vykdoma veikla, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos instrukcijomis ir šiuo pareigybės aprašymu;
  3. gebėti be sustojimo poilsiui nuplaukti 100 m nuotolį plaukimo baseine, panerti giliausioje plaukimo baseino vietoje iki dugno ir iškelti iki vandens paviršiaus imitacinį manekeną;
  4. išmanyti pirmosios pagalbos teikimą;
  5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti su MS Office programiniu paketu;
  6. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, laikytis profesinės etikos kodekso reikalavimų.

Pareigybės lygis: C

Mėnesinis atlyginimas už 0,5 etato 511,50 Eur neatskaičius mokesčių.

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus siųsti el. paštu irena.pranaite@jonavosbaseinas.lt iki šių metų rugsėjo 15 d. (imtinai).

Informacija teikiama telefonu +370 673 47295

Ankstesnis straipsnisPer pirmuosius du baseino darbo mėnesius – daugiau nei 24 tūkst. lankytojų
Sekantis straipsnisJonavos baseinas viršijo lūkesčius: lankytojų daugiau nei 40 000 lankytojų